دستهای آسمانی
اعتیاد را ترک نکنیم درمان کنیم. { کنگره 60 }
درباره وبلاگ


این وبلاگ مربوط به یکی از لژیون های کنگره 60 نمایندگی عمان سامانی شهرکرد میباشد. کنگره 60 تشکیلات تحقیقاتی مستقلی است که هدف اصلی آن شناخت انسان و مواد مخدر و ارائه راهکار به مصرف کننده و خانواده هایشان برای رهایی از اعتیاد میباشد. لذا در این مجموعه واحدهای آموزشی به نام لژیون وجود دارند که در این راستا فعالیت میکنند. این وبلاگ نیز در مورد فعالیتش در این زمینه توسط اعضاء خود اطلاع رسانی میکند.به امید اینکه حاصلی داشته باشد.

مدیر وبلاگ : فرزاد سقایی دهکردی
نظرسنجی
بازدید کننده عزیز لطفا نظر خود را راجع به این وبلاگ مطرح نمایید.

شنبه 16 تیر 1397 :: نویسنده : مسعود عبدالهی
به نام قدرت مطلق الله 
خلاصه گزارش عملکرد لژیون پنجم شعبه عمان سامانی شهرکردروزهای یکشنبه به استادی مسافرفرزادودبیری مسافر مسعودبادستورجلسه جهان بینی کاربردی جلد(2)که درتاریخ 1397/4/10راس ساعت 19:00اغازبه کارنمود.
خلاصه سخنان استاددرادامه مطلب......

*سلام دوستان فرزادهستم مسافر*
کتابهای عشق وعبورازمنطقه 60درجه زیرصفروcdهاجزء جهان بیتی مامحسوب می شوند وهمچنین دوجزوه جهان بینی که دراین دوجزوه یک سری کلیدواژه ها تعاریف واستعاراتی وجود داردکه درکنگره برای ماکارامدهستندوبایدانهاراشناخت مانندتفس که بایدشناخته شودوتعریف ان رابدانیم تابتوانیم ان رادرست کنیم.
اگراین جزوه هاوتعاریف ان رانشناسیم وقتی بامشکلی مواجه شویم چون ماهیت ان رانمی شناسیم نمی توانیم کلید حل ان راپیداکنیم.
درجهان بیتی ازیک سری مدل ها استفاده میشودمثلا انسان رابه یک شهرتشبیه میکندوخواسته های درونش ساکنین ان شهرنداگرساکنین ابادباشندشهراباداست واگرساکنین خراب باشندان شهرراخراب می کنند.
دراین جزوه هامدل قلعه عقل رامطرح میکندتاعقل رابرای ماتوضیح دهدعقل یک دستگاه واپراتوربرای مغزاست که باچشم قابل دیدن نیست درجهان بینی ازمدل ومثال استفاده می شودتاموضوعات مطرح شده برای ماقابل درک باشد.
سه ضلع درمان درکنگره :جسم روان وجهان بینی است.
اگرجسم وجهان بینی درست شودروان هم درست می شودکه همان خلق وخو رفتارونوع برخوردمادرزندگیست .
مادرجهان بینی دنبال یادگیری قوانین زندگی هستیم .
روزاول که موادمصرف کردیم جسم مشکل نداشت ازنظرتفکرواینکه قوانین زندگی رابلدنبودیم دچارخطاشدیم که برای برگشت بایدقوانین زندگی وجهان بینی رااموخت واهمیت ان خیلی زیاداست ماذه مفقوده درمان اعتیادضلع جهان بینی است جاهای دیگراعتیادرامشکل جسمی وروانی می دانستندوکسی روی ضلع جهان بینی صحبت نمی کردکسی که روز اول موادمصرف می کندجسم وروانش مشکل ندارداودرتفکرات خودمشکل داردقوانین زندگی رابلدنبوده وگفت من معتادنمی شوم.
درکنگره فردباید11ماه شش دانگ سفرکنداگر otرابه مقداروزمان معین بخوردسروقت بیایدبه حرف راهنما گوش کندوخودش برای خودش درمانگرنشودبه نوددرصدسلامتی می رسدووقت رهایی تخریب هانوددرصدبازسازی می شودضلع مهم درمان جهان بینی است که اگرعوض نشودهمان ادم روزمصرف می شودزیراتفکراوافیونی است.
روزاول که موادزدیم روزخوبی نبوداگرخوب بوددچارمصرف موادنمی شدیم به کنگره می اییم که به روزاول برگردیم وفراترازان به روزی برسیم که دچارمصرف موادیاوسوسه ان نشویم.
بایدجسم وتفکرات تغییرکندجهان بینی کسی که رهاشده باکسی که مصرف می کندبایدزمین تااسمان فرق کندیک مشکل برای ماپیش می امدبه موادپناه می بردیم ومتوجه بزرگ شدن بچه ها زندگی خودوبی پولی نشدیم وبرای مامهم نبودفلانی زن وبچه دارشد خانه دارشدوماخواب خوابیم.
مشکلات درزندگی هست وبعدازرهایی شایدبیشترشونداگردردوره اعتیادانهاراحس نمی کردیم بعدازاعتیاددردورنج راحس می کنیم ومتوجه پل هایی که پشت سرخراب کردیم می شویم چون حس هابازمی شوداگرمیخواهیم بعدازرهایی سمت اعتیادنرویم تنهاراه نجات جهان بینی است.
ریشه تمام مشکلات ماازاعتیاداست وقتی جهان بینی باشدانسان دنبال اعتیادنمی رودومی گویدتمام بدبختی من ازمواداست هرمشکلی پیش بیایدسمت موادنمی روم  مانند یک رفیق ناباب که مال وابروراازادم بگیردوهزارجنایت درحقش بکندوقتی اوراشناخت دیگرطرف اونمی رود.
عده ای یک بزم عرق می گرفتندویک نفررابه عنوان طعمه می گذاشتندموادنیزهمینطوراست بعدازمدتی یک برگه جلوی تومی گذاردومی گویدامضاء کن وتوداری زندگی جوانی واینده بچه هایت رابه اومی دهی اعتیادلذت داردلذتش هم واقعی است اماتاوان سنگینی داردوقتی گیرافتادی وضعیف شدی مجبوری امضاء کنی اگراعتیادرااین شکلی دیدی وفقط لذتش راندیدی دیگرسمت ان نمیروی.
کسی که می گویدکنگره 60درمانش قطعی است کاملا راست می گویدومولای درزان نمی رود اهمیت جهان بینی بالاست ومهمترین قضیه بعدازدرست استفاده کردن دارووکارهایی که بایددرسفرانجام دهیم جهان بیننی است جاذبه اعتیادخیلی بالاست واگرابزاری دردست نداشته باشیم دررودروایستی خوانواده وجامعه تامدتی مصرف نمی کنیم ولی بعدازان می رویم.
مثلث دانایی :تجربه تفکرواموزش است.
بزرگترین دشمن ماجهل ونااگاهی ماست نه ساقی نه جامعه نه پدرمادرو.....خودمان سرخودمان کلاه میگذاریم وسراغ مصرف می رویم لازمه ازبین بردن جهل کسب اگاهی است.
فرق کنگره باانزیوهای دیگراین است :کنگره روش درمان داردبایددرطول 11ماه ضمن استفاده ازداروروی صندلی نشست وکسب اگاهی کرداگردانایی زورش به جهل نرسددوباره برگشت می خوریم وبه تاریکی می رویم بایدتفکرکنیم زمانی امضاءمی کردیم ومی گفتیم ای کاش نمی کردیم موادمی زدیم می گفتیم کاش نمی زدیم چون بدون فکرکردن دست به هرکارخطایی می زدیم وبعدپشیمان می شدیم ضلع تجربه درمصرف موادخیلی رشدکرددراستفاده ازبافوریادرست کردن شیره استادمی شدیم اموزش قوی بوداماتفکرنبوددرنتیجه دانایی مادانایی خوبی نبودتفکرکردن خوب است اماچیزی که مانع ان است ترس است میخواهی فکرقطع هرویین ومصرف otباشی تامیخواهی شروع کنی به تفکرترس می ایدومی گویدخمارمی شوی نکندبخوری ودیگران متوجه شوندتوخماری من دارم نابودمی شوم وزندگیم ازبین می روداماترس نمی گذاردتفکری بوجوداید.
دشمن تفکرترس است وجای ضلع تفکرقرارمی گیرداین ترس واقعی نیست وفقط مانع پیشرفت است می خواهدمادراعتیادبمانیم وابزارنیروی منفی است ترس ازمارکه مارانیش نزندیاترس ازتصادف که موجب می شودسرعت اتوموبیل راکاهش دهیم خوب است اماترس درکاهش پله یاقطع موادوشروع کردن داروموجب عدم پیشرفت ماست.
جلسه راس ساعت 8:10دقیقه به پایان رسید
تعدادمشارکت کنندگان :8نفر
نویسنده:مسعودعبدالهی باارزوی سلامتی
نوع مطلب : گزارش عملکرد لژیون، 
برچسب ها : کنگره 60 جهان بینی اعتیاددرمان راه کارها،
لینک های مرتبط :
یکشنبه 17 تیر 1397 11:47 ق.ظ
خداقوت خدمت استادعزیزم آقافرزاد
ودستمریزاد خدمت مسعودغزیز انشاالله موفق باشید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
کدهای جاوا اسکریپت